Разширено търсене

6. Трансгранични сливания между българските и чуждестранни компании на държавите-членки

Основните аспекти и процедурите, свързани с трансграничните сливания между българските и чуждестранни компании от държавите-членки на ЕС, съвпадат с тези при сливания между български фирми. Тези аспекти и процедури са описани в следващите раздели