Разширено търсене

Регистрации и разрешения

В този раздел са представени стъпките на различни регистрационни, разрешителни и лицензионни  процедури. Показани са необходимите документи, такси и отговорните институции. Обхванати са  основни дейности в инвестиционния процес.