Разширено търсене

Управление на бизнес

Развиването на успешен бизнес в България изисква добро познаване на материя, широка по своя обхват – данъчно законодателство, митнически режим, разрешения за работа, строителство и строителни разрешителни, банково дело и кредитни институции, а също и съдебни спорове и арбитраж. Настоящият раздел предлага информация, приложима към дейността на всеки инвеститор, независимо дали желае да започне или вече осъществява своите бизнес намерения в Република България. Представяме синтезирана информация в изброените по-горе сектори, с цел по-добро планиране, организация и управление на бизнес процесите в търговските фирми.