Разширено търсене

Стажантски програми

Стажантска програма на Българска агенция за инвестиции за студенти:

Уважаеми студенти,

 

Стажовете са първите стъпки към успешна кариера за все повече от вас. Те дават възможност да се ориентирате дали това, което учите е онова, което искате да работите. Освен това са бърз начин за натрупване на ценни умения и предимство при търсене на постоянна работа. Стажовете в държавната администрация са разнообразни и дават много възможности за развитие. Стажантската ни програми е с фокус върху придобиването на практически опит, нови професионални умения и запознаване с културата и атмосферата в държавната администрация.

 

Нашето предложение включва:

 • Стаж в Българска агенция за инвестиции /държавна администрация/ с продължителност дo 3 месеца;
 • Издаване на удостоверение за положен стаж;
 • Приятна среда с динамичен колектив.

Основни задължения:

 • Идентифициране на потенциални глобални пазари;
 • Намиране на връзки с идентифицираните глобални пазари;
 • Подпомагане на планирането и осъществяването на участия в международни форуми;
 • Координация и управление на кореспонденцията, предварителната подготовка и всякакъв вид срещи, свързани с международни събития;
 • Подпомагане на организирането на срещи с международни или регионални бизнес партньори;
 • Изработване на прогнозни доклади, маркетинг стратегии и отчети;
 • Подпомагане на разработването и изпълнението на интерактивна маркетингова стратегия;
 • Подпомагане на изработването на маркетингови анализи и изследвания.

Условия за кандидатстване:

 • Да сте студенти с непрекъснати права, в процес на обучение във висше учебно заведение в страната или чужбина;
 • Да се обучавате в професионалното направление, което е обявено за стажантската позиция;
 • Да отговаряте на специфичните изисквания, когато такива са обявени за стажантската позиция.

Регистрирайте се на http://staj.government.bg или изпратете Вашето CV на вниманието на г-жа Милена Лозанова на email:  m.lozanova@investbg.government.bg

 

За времето на стажа стажантите не получават възнаграждение.