Разширено търсене

13. Защита на конкуренцията

Закона за защита на конкуренцията изисква преди сливането да бъде извършено, да се сезира Комисията за защита на конкуренцията, ако дружествата, които участват в сливането, са имали общ оборот от повече от 25 милиона лева през стопанската година преди сливането.