Разширено търсене

12. Защита на кредиторите

С цел да гарантира защитата на кредиторите на сливащите се дружества, се изготвя списък, съдържащ индикация за всяко от дружествата, по отношение на правилата, приложими за защита на кредиторите и миноритарните акционери, както и адрес, на която може да бъде предоставена пълна информация за тези условия. Тази информация трябва да бъде подадена в Търговския регистър, заедно с общия план за сливане.