Разширено търсене

Каталог на инвестиционните проекти

Построяване на полиетиленова оранжерия за отглеждане на краставици

Локация:
с. Климентово, община П. Тръмбеш
Кратко описание:
Построяване на полиетиленова оранжерия за отглеждане на краставици върху площ от 30 дка в с. Кли ...
Инвестиционна сума:
3,5 млн. лева
Инфраструктура:

Оранжерията ще разполага с:
- Хидропоника
- Климат Контрол
- Оросителни и дъждовални инсталации
- Административно – битова сграда
- Манипулационна за сортиране и подготовка на продукцията за
- Отопоплително стопанство за оражерията

Статус:
see more »
Построяване на полиетиленова оранжерия за отглеждане на краставици

Контакти:

Тел: 0894 336 337
E-mail: svistov_spa@abv.bg