Разширено търсене

Полезни връзки

+ Световна асоциация на инвестиционните агенции

+ Търговски и двустранни камари

 • Конфиндустрия България

  Конфиндустрия България е сдружение на италианското предприемачество в България, с 250 фирми членове, които отчитат предприемаческа дейност, равняваща се общо на 8% от БВП на страната и осигуряващи над 30,000 работни места. През 2020г. Конфиндустрия България отбелязва своята 20-та годишнина.

  Сдружението е част от мрежата на Конфиндустрия, водещата в Италия асоциация на производствени и фирми за услуги, с доброволно членство на 220 асоциации и повече от 150,000 фирми с различна големина, даващи работа общо на 5,438,513 служители.

 • Българска стопанска камара
  БСК е единствената българска бизнес организация, член на BUSINESSEUROPE – организация на европейския бизнес от конфедеративен тип, чрез която представлява интересите на българските фирми и работодатели на европейско ниво.
  Камарата участва активно в работата на Международната организация на работодателите (IOE), Международната организация на труда (ILO), Европейския икономически и социален комитет (EESC) и Форума на работодателските организации от Югоизточна Европа (SEEEF). БСК е сред учредителите на Съюза на черноморските и каспийски конфедерации на предприемачите (UBCCE).
  БСК има подписани договори за сътрудничество с над 70 национални работодателски и бизнес организации от най-развитите страни в Европа, Азия, Америка и Африка.
 • Германо-Българската индустриално-търговска камара

  Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) действа като свързващо звено между икономиките на Германия и България. Нашата мрежа от членове обхваща над 450 германски, български и международни фирми.

 • Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

  КРИБ е "Гласът на българския бизнес", който произвежда три-четвърти от БВП на България, членовете му създават работа на над 700 000 души, обединява над 10 500 компании, колективни и индивидуални членове и осигурява над три-четвърти от българския износ.

 • Италианска търговска камара в България

  Италианската търговска камара в България е регистрирана по българското законодателство в СГС и е призната от Италианското правителство с Декрет на Министерство на Икономическото развитие по смисъла на Закон № 518 от 1-ви юли 1970 г., който представлява интересите на компании, които имат или които се интересуват от установяване на бизнес и търговски отношения между България и други европейски държави.

  Предоставя специализирани услуги като маркетингови проучвания, местни и международни търговски норми и разпоредби, информация за контакти на търговски и професионални организации, информация за насърчителни мерки за чуждестранни инвестиции, информация за потенциални бизнес партньори, както и изготвяне на медийни планове за България и промоционални кампании, организиране на търговски делегации и търговски мисии.

 • Браншови организации

+ Изпълнителни агенции

Министерства

+ Министерство на икономиката

+ Министерство на финансите