Разширено търсене

Машиностроене

Предимства на сектора

Продукти, произвеждани в България

 

 

Основни компоненти за двигатели


 • Montupet е основен доставчик на главите за двигателите на марката Audi. През 2010г. Montupet създават 157 200 цилиндрови глави за Audi V6

Седалкови системи за превозни средства


 • Grammer произвежда седалки за трактори, строителнисъоръжения, автобуси, мото и електрокари, както и части и системи за вътрешнотооборудване на леки автомобили

Хидравлични и орбитални мотори

 

 • M+S Hydraulic е на 6то място в света по производство на хидравлични и орбитални мотори, които намират приложение в селскостопанската промишленост и транспорта

Електротелфери (Wire rope hoists)

 

 • Подемкран - правоприемник на Подем АД е най-големият производител на електротелфери (Wire rope hoists) в Централна и Източна Европа. В своята история фирмата е продала повече от 1 900 000 единици от подемно-транспортна техника в 40 страни по целия свят

Хидравлични и вакуумни помпи


 • Един от най-големите производители на хидравлични помпи в света, чийто втори по големина офис се намира в България
 • Произвеждат хидравлични помпи за Mercedes и BMW

Лагери


 • SKF произвежда лагери за Европа, Америка и Азия, с основни клиенти: Mercedes, BMW, Volkswagen, Ford, Renault, Peugeot и други

Производство на автомобили

 • Първата и единствена фабрика в Европа произвеждаща китайски автомобили.

Ремонт на самолети

 • Единствената ремонтна база на Lufthansa Technik в Източна Европа
 • Луфтханза Техник София успява да направи най-бързите D1 проверки на Airbus A320 сред цялата група от 31 дружества и съвместни предприятия, само 16 дни

 

България предлага уникални възможности за сектора Транспортно оборудване и машиностроене

 • Установени традиции и опит в сектора
 • Непрекъснат растеж между 2000г. и годините на криза
 • Квалифицирана работна ръка на достъпна цена
 • Наличност на опитни инженери
 • Повече от 50 000 души, работещи в сектора
 • Експортно ориентиран сектор
 • Подходяща инфраструктура за нуждите на производствената индустрия
 • Лесен достъп до пазарите на ЕС, Русия/ОНД и Средния Изток
 • Близост до автомобилните  клъстери на Централна и Източна Европа
 • Мрежа от технически университети и колежи
 • Голямо разнообразие от международни и местни компании в машиностроителния сектор, които оперират успешно в България
 • Производителите на компоненти са активни в създаването на елементи с високо качество и издръжливост за различни европейски клиенти

 

Секторът се развива на базата на „екосистема“ от мултинационални и местни фирми

 • Редица големи международни компании от сектора откриха България като най-добрата дестинация за своя бизнес в Източна Европа  - SKF, Montupet, IXETIC, Palfinger, Festo, SeBordnetze, Yazaki, Lufthansa, Grammer, Witte и много други
 • Много успешни български компании - ZMMSliven, Arsenal, M+SHydraulic, Hydraulic Elements and Systems, Podemcrane, Sparky, Litex Motors, Bulyard, Shipyard Rousse, Madara и други
 • Комбинацията от местни и мултинационални компании създава уникална среда, където продуктивността, изобретателността и иновативността в производството процъфтяват

 

Секторът е подсигурен от качествени и изгодни човешки ресурси

 • България разполага с квалифицирана и опитна работна ръка за нуждите на сектора Транспортно оборудване и машиностроене – от оперативни работници до висококвалифицирани инженери
 • Повече от 50 000 студенти са потенциално подходящи за индустрията
 • Работната ръка в индустрията е налична в цялата страна на едни от най-конкурентните цени в Европа
 • Българските технически гимназии и университети работят заедно с компаниите в сектора, за да създадат квалифицирана работна ръка
 • Много български студенти завършват престижни технически университети в Западна Европа, САЩ и останалия свят

 

Добре развита инфраструктура

 • България се пресича от пет главни пан-европейски коридори, осигурявайки лесен достъп до регионалните и европейските пазари
 • Две от най-големите пристанища на Черно море – Варна и Бургас – се намират в България. Те са свързани с пан-европейски коридор VІІІ, който свързва Адриатическо и Черно море
 • В страната има 14 функциониращи индустриални зони и още 13 в строеж, всички от тях подходящи за компании-производители
 • Развитието на инфраструктурата е приоритетно за българското правителство


Съществуват специални правителствени стимули и финансиране от ЕС

 • Производствените сектори, включително транспортно оборудване и машиностроене са подкрепени от Закона за насърчаване на инвестициите
 • Възможно най-ниски разходи за придобиване на държавни и общински терени плюс освобождаване от данък за промяна на статута на земята
 • Финансова схема за безвъзмездна помощ до 10% от разходите на инвестиционния проект (50% за научноизследователска и развойна дейност)
 • Европейски фондове, възлизащи на повече от €8 млрд. са налични в България до 2020г.