Разширено търсене

Химическа промишленост

Предимства на сектора

България изнася химическата си продукция на редица пазари на 5-те континента, благодарение на благоприятното си географско разположение.

 

Страната е лидер в производството на химически продукти, като калцинирана сода, фосфорни и азотни торове и лекарствени продукти, преди 1989г.

 

 

 

 

 

 

 

В България се намира най-големият завод за производство на синтетична калцинирана сода в Европа.

В страната успешно развиват своя бизнес фирми като Solvay, Şişecam Group, Saint Gobain, Air Liquide, Italcementi Group, Lukoil.

 

Наличието на естествени суровини в България се изтъква като основно предимство на страната от много инвеститори в сектора

 

 

В страната има добри запаси и находища на сол, пясък, глина, варовик, каолин и др. в близост до съществуващи индустриални площи и комплекси.

 

 

 

 

 

 

 

България предлага висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит в комбинация с конкурентна цена и високата относителна продуктивност на труда.

 

Над 7 000 студенти годишно завършват специалности, отговарящи на нуждите на Химията и свързани индустрии.

 

 

 

Секторът е с изградена база и неизползван потенциал, което предполага огромни възможности за развитие.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страната разполага с добре развита електрическа и газопроводна мрежи.