Разширено търсене

Храни и земеделие

Предимства на сектора

България притежава всички предпоставки за развитието на секторите земеделие и храни

 • Уникални природни условия, които благоприятстват отглеждането на голямо разнообразие от култури, плодове и зеленчуци
 • 47% от територията на страната е земеделска земя
 • Екологично чисти и плодородни почви
 • Висококачествени екологично чисти органични продукти (забрана на ГМО)
 • Утвърдени местни производители и традиции в сектора
 • Дългогодишни дистрибуционни канали в страните от бившия Източен блок
 • Законодателството на ЕС в областта на храните е отразено в българското законодателство
 • Приетите високи стандарти в здравеопазването и защитата на околната среда допринасят за това, че българските хранителни продукти да могат да удовлетворяват и най-претенциозните изисквания на потребителите
 • Значителните чуждестранни инвестиции на мултинационални компании заемат голям, почти доминиращ пазарен дял в няколко ключови сектори като сладкарски изделия, мляко и храни и напитки
 • Нарастващият интерес към нови храни и напитки в Западна Европа и други по-далечни страни ще даде тласък на търсенето на традиционните български продукти

Добре изградена инфраструктура

 • Директен достъп до най-бързо растящия и най-голям пазар в Европа с население над 122 млн. души
 • Стратегическо местоположение с транспортни връзки към Европа, Русия, страните от ОНД, Средния Изток и Северна Африка
 • 5 пан-европейски коридора пресичат страната, свързвайки Северна Европа със Средния Изток и Северна Африка
 • Над 50 индустриални зони и логистични центровe
 • България има добре развита транспортна инфраструктура, която постоянно се доизгражда и модернизира: 6 магистрали, 230 железопътни гари, 5 международни летища, 7 речни пристанища по р. Дунав и 6 морски пристанища на Черно море
 • Подписани 68 действащи двустранни споразумения за избягване на двойното данъчно облагане

Квалифицирани човешки ресурси на конкурентна цена

 • Образователна мрежа от колежи, университети и гимназии
 • Голям брой обществени и частни центрове за изследване и анализ с над 10 000 научни кадри
 • Работна сила на разположение в цялата страна на едни от най-конкурентните цени в Европа
 • Българските изследователски институти и университети работят съвместно с компаниите в сектора за образоване и квалифициране на работната сила

Специализирани държавни стимули и финансиране от ЕС

 • За програмния период 2014-2020 програмите за развитие на селските райони разполагат с около 2.339 млрд евро
 • Очаква се схемите за кандидатстване да бъдат отворени през есента и работата по първите проекти да започне най-рано зимата
 • Оперативните програми, програмата за развитие на селските райони и тази за развитие на сектор рибарство са инвестирали средства в размер на 75% от общия бюджет за периода 2007 - 2013 г.