Разширено търсене

Храни и земеделие

Основни факти

Хранително-вкусовата промишленост в България с вековни традиции


~ 500 Пр.Хр.

Тракийците са били едно от трите основни племена, които са дали началото на сегашните българи. Те са открили нов метод за ферментация на млякото с лактобацили, изолирани от зелени растения.

 

14-19 век

По време на турското робство земеделието е основен начин за препитание на преобладаващото селско население в България.

 

1882

Franz Milde, заедно с предприемчиви шуменци, поставя началото на една от най-старите пивоварни в България – Шуменско пиво.

 

1893

Каменица – пивоварна, открита от трима швейцарски предприемачи през 1881г., печели златен медал на престижното изложение Exposition internationale de boissons fermentes hygiéniques в Брюксел.

 

1898

Ernest Solvay, известният основател на белгийския индустриален конгломерат Solvay, открива първата българска фабрика за захар в София.

 

1965

България е първата страна в бившия комунистически блок, в която се произвежда Coca-Cola.


70 – 80 -те

България е вторият по големина износител в света на бутилирано вино.

 

80 -те

България е на челните места по износ на домати в Европа, достигащ 220 хил.тона годишно.

 

90-те

През 1990г. България е най-големият износител на розово масло в света, което се използва за производство на парфюми.

 

1992

Coca-Cola официално стъпва в България.

 

1993

Разградският завод Царевични продукти стана собственост на белгийската група Amylum.


1994

Danone навлиза на българския пазар чрез придобиване на държавното предприятие Сердика. От тогава компанията е инвестирала повече от 50 млн. евро в страната.

 

1994

Най-големите световни компании за храни навлизат на българския пазар - Kraft Foods and Nestle S.A. От тогава и двете компании са инвестирали значителни средства в страната.

 

2002

Международната компания Carlsberg навлиза на българския пивоварен пазар чрез придобиването на пивоварната Шуменско пиво.

 

2008

Износът на прясно и кисело мляко, сирене, включително Фета сирене нараства с 30% в сравнение с предходната година. Българското мляко и млечни продукти са прочути по света с полезни за здравето на хората свойства.

 

2009

Световният фонд за дялови инвестиции Advent International придобива значителен дял от водещата българска бутилираща компания за минерална вода Девин.

 

2011

Unilever придобива българската компания за сладолед Дарко, която е втората по големина след Nestle.

 

2014

България е на първо място по производство на лавандула в света

 

Земеделски площи

 • Земята за селскостопански нужди в България заема 5 258 809 ха. през 2013г., което представлява около 47% от територията на страната
 • Високото качество на земеделските земи в комбинация с благоприятните климатични условия в страната позволяват отглеждането на голямо разнообразие от култури

Структура на земеделските площи

 


Източник: Аграрен доклад 2014, Министерство на земеделието и храните

 

Разпределение на използваната земеделска площ в стопанствата по форма на стопанисване

 

Източник: Аграрен доклад 2014, Министерство на земеделието и храните

 

Ресурсна обезпеченост на сектора

 • През 2013 г. средната цена на един декар земеделска земя достига 594 лева (304 евро), което е с 8.6% по-високо спрямо 2012 г.
 • През 2013 г. средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 38 лева (19 евро), което е с 11.8% по-високо спрямо 2012
 • През 2013г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е около 5.5%, като се отчита нарастване от 0,1 пункта спрямо 2012г.

Структура на стойността на брутната продукция в отрасъла "селско стопанство"

 

 

Източник: Аграрен доклад 2014

Отлични природни условия за отглеждане на разнообразни култури

 • Общата стойност на реализираните посредством продажби на селскостопански стоки през 2013 г. възлиза на 6 003,7 млн. лева или 68.9% от брутната продукция на отрасъла селско стопанство
 • Продадената растениевъдна продукция през годината е на стойност 4 455,3 млн. лева или 51.1% от брутната продукция
 • Продадената животновъдна продукция е на стойност 1 548,3 млн. лева или 17.8% от брутната продукция

България – производител на храни от световна класа

 • През 2013г. делът на селското стопанство е около 4,7 % от БВП на България
 • През 2012/2013 стопанска година регистърът поддържа данни за 76 340 земеделски производители, с 5 565 броя или 7,9% повече спрямо предходната година
 • Участието на сектора в износа на промишлеността е съществено – 7.9%. През 2013 г. износът на предприятията от производството на храни нарасна с 9.7%
 • Секторът за производство на напитки обхваща около 4% от преработващата промишленост и създава също около 4% от добавената стойност на икономиката
 • През 2013 г. относителният дял на аграрния сектор в общия износ, внос и стокообмен за страната нараства до съответно 18.4%, 9.5% и 13.6%

Производство на основни зърнени култури от реколти 2012 и 2013

 

Източник: Аграрен доклад 2014; Министерство на земеделието и храните

 

Производство на основни зeленчуци от реколти 2012 и 2013

 

Източник: Аграрен доклад 2014; Министерство на земеделието и храните

 

Производство на животинска продукция през 2012 - 2013

 

Източник: Аграрен доклад 2014; Министерство на земеделието и храните

 

Производство на продукти от домати през 2013 г. в хиляди тона


c - конфиденциални данни

Източник: Министерството на земеделието и храните

 

Млечна промишленост. Традиции и иновации

 • Хилядолетия наред киселото мляко е основна храна за българите. Уникалният продукт е открит от тракийските племена, обитавали земите на България
 • Началото на промишленото производство на кисело мляко е поставено през 1960г. в млечния комбинат Сердика, София, където е въведена машинната пастьоризация на прясното мляко

Крайни продукти предназначени за консумация през 2013 година

 

Източник: Министерството на земеделието и храните


България пази уникална тайна за забавяне на стареенето

 • Преди повече от 13 века племената, които са дошли по тези земи са открили чудодеен лек срещу остаряването. Рецептата за здраве и дълголетие се е предавала от поколение на поколение – приготвянето на кисело мляко
 • Първо руският микробиолог, нобелов лауреат Иля Мечников извършва задълбочено изследване на влиянието на българското кисело мляко върху човешкия организъм в института Луи Пастьор в Париж. Той открива, че стареенето започва от действието на вредни бактерии в червата, които произвеждат токсични вещества и причиняват атеросклероза. Но една от лактобацилните бактерии в българското кисело мляко ги атакува и неутрализира. По този начин Мечников обяснява дълголетието сред българите, които ядат ежедневно кисело мляко
 • Българският учен Стамен Григоров открива през 1905г., че вкиселяването на българското кисело мляко се дължи на пръчковидни и сферични бактерии
 • Година по-късно немският учен Lafar потвърждава откритието и през 1908г. Loersen и Coen откриват Lacto bacterium Bulgaricum - Българската млечна бактерия

България е известна с региони със специфичен микроклимат, подходящ за развитие в симбиоза на автентичните щамове на Lactobacillus Bulgaricus и на Streptococcus thermophilus, благодарение на които се получава уникален млечнокисел продукт.

 

Месна промишленост

 • Местните производители притежават уникални рецепти за салами, суджуци и други месни продукти. Към настоящия момент държавата държи патента за един оригинален продукт – суджука Горна Оряховица и е в процес на получаване на етикета „защитено географско наименование“ на територията на ЕС за още 7 месни продукта
 • Модерните машини и оборудване в месопреработвателните предприятия позволяват местните производители да изпълнят и най-строгите международни и национални санитарни изисквания
 • Съществуват 65 предприятия за преработване на червено месо, 30 кланици за бяло месо, 283 предприятия за автоматизирано нарязване на месо, или общо 378 компании

 

Захарни и сладкарски изделия

 • Секторът на сладкарските изделия се характеризира с дългогодишни традиции и отлично качество на продуктите
 • През последните години в сектора бяха вложени значителни чуждестранни инвестиции от компании като Nestle и Kraft Foods, които изградиха свои производствени мощности в страната.
 • Захарта е един от основните експортни продукти на страната. България изнася около 140 хил. т годишно

Хляб и хлебни изделия

 • Пазарът на хляб и хлебни продукти в България е доста фрагментиран. 60% от продукцията в сектора се произвежда от малки и средни фирми. В близко бъдеще се очаква секторът да се консолидира
 • Секторът има силно изразена експортна насоченост

Винопроизводство

 • По данни на регистрираните винопроизводители, реколта 2013 възлиза на 1 724 469 хектолитра, което е с 36% повече спрямо 2012
 • От тях 967 732 хектолитра (56%) са червени вина и розе, а 756 738 хектолитра (44%) - бели вина
 • В България има повече от 220 промишлени винарни с общ капацитет от 710 млн. литра

България - един от най-големите износители на вино в света

 • България традиционно изнася около 80-90% от произведеното вино
 • 70.2% от изнасяното вино е бутилирано, 29.3% наливни вина и пенливи вина 0.5%
 • По предварителни данни за 2013 г., общия износ на вино възлиза на 49 990,6 хил. литра

 

Вода и безалкохолни напитки

 • Производството на бутилирана вода и безалкохолни напитки е добре развито в България
 • Консумацията на безалкохолни напитки на глава от населението е все още относително ниска в сравнение с други държави от западна и дори централна Европа
 • Най-големите представители в сектора са местни компании с утвърдени марки, предлагани както в големите търговски вериги, така и в малките магазини за хранителни стоки
 • Повече от 250 находища на минерална вода в България (Франция – 64, Испания – 89); Капацитетът на находищата е от 0.5 до 63 л/сек. Общият капацитет надвишава 3 100 л/сек. Дълбочина – 400 -1 500 м; Температура – от 13 0С до 102 0С
 • 44 марки вода могат да се намерят на пазара
 • Секторът за производство на напитки обхваща около 3% от стойността на индустриалното производство в страната и създава около 4% от добавената стойност в индустрията

Бира

 • Дългогодишни традиции - първата бирена фабрика в България е открита през 1882г.
 • 3-ма от водещите международни производители на бира присъстват на българския пазар
 • В сектора са наети около 10 000 служители

Производство на хранителни биопродукти. В хармония с природата

 • Около 90% от земята в България е подходяща за био земеделие
 • В България съществува забрана за производството на GMO продукти
 • През последните години се забелязва тенденция за значителен растеж както в предлагането, така и в търсенето на органични биохрани и продукти в България
 • Асортиментът от биопродукти на местния пазар се е увеличил от 1 400 до над 2 600 през последната година
 • Органичните продукти, произведени в България, включват млечни продукти, мед, билки и чай, пресни и консервирани зеленчуци, подправки, ядки
 • Повече от 90% от местните биопродукти се изнасят за Германия, Швейцария, Франция и Холандия