Разширено търсене

Химическа промишленост

Човешки ресурси

Заплати

 

Сравнено с другите страни в региона, България предлага едни от най-ниските разходи за труд и в четирите подсектора.

 

Разходи за труд на един зает, на пълен работен ден, (€/час)

Държава

Производство на хартия и хартиени продукти

Производство на химикали и химически продукти

Производство на изделия от каучук и пластмаси

Производство на други неметални минерални продукти

България

2.11

3.30

1.66

2.69

Румъния

3.20

4.84

3.22

4.01

Латвия

5.47

5.66

4.95

6.45

Литва

5.71

9.46

5.75

6.55

Полша

6.85

9.15

6.63

7.60

Унгария

7.81

11.20

6.91

8.11

Естония

7.89

8.63

7.58

9.01

Словакия

8.89

9.46

7.10

8.40

Чехия

8.93

10.12

8.43

9.61

Словения

12.44

15.50

12.67

12.41

Гърция

14.55

16.70

12.67

19.63

ЕС (27)

24.15

31.55

20.08

19.99

Квалифицираните специалисти с богат опит допринасят за относително високата продуктивност на труда

 • В зависимост от позицията, средните месечни заплати в сектора на химията варират между 300 и 650 евро
 • Относителната продуктивност на труда в България е една от най-високите в Европа в сектора на  химията

Среден осигурителен доход за страната, (€/месец)

 

 

Производителност на труда по осреднен разход за труд (%)

Източник:Евростат

 

Образование

 • Пет технически университета са в градовете София, Пловдив, Бургас, Русе и Варна
 • 11% от студентите са записани в специалности, подходящи за нуждите на химическата и свързани индустрии
 • 34% от учениците в професионални гимназии учат свързани специалности
 • 43% от учениците в професионални гимназии в сектора са концентрирани в градовете София, Пловдив, Бургас, Варна и Стара Загора
 • Много от университетите поддържат връзки с компании в бранша, като компаниите предлагат стажантски програми, обучения и стипендии за млади специалисти

Брой студенти в акредитирани висши училища през учебната

 

Източник: AT Kearney, Министерство на образованието

Около 60 000 ученици в свързани специалности в професионалните гимназии

Електроника и електротехника

31 200 ученици

Производство на химикали

2 460 ученици

Машиностроене

15 100 ученици

Други свързани специалности

10 000 ученици

 • Русенски Университет “Ангел Кънчев”

  • 8 000 студенти • Специална партньорска програма с Университет Корнел

  Повече информация »
 • Университет “Проф. Д-р Асен Златаров” – Бургас

  • 4 800 студенти • Специалности: Органични химични технологии, Неорганични химични технологии, Химично инженерство и др.

  Повече информация »
 • Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”

  • 13 000 студенти • Факултети по Химия, Биология, Физика, Математика и Информатика Самостоятелно R&D звено

  Повече информация »
 • Химикотехнологичен и Металургичен Университет

  • 4 000 студенти • Акредитирани специалности от Европейската федерация на националните асоциации на инженерите /FEANI/

  Повече информация »
 • Технически Университет- София

  • 14 000 студенти • Катедри по автоматика, електроника и електротехника, машиностроене, инженерство и др

  Повече информация »
 • Технически Университет- Варна

  • 8 000 студенти (над 500 чуждестранни) • Специалност Химическо машиностроене

  Повече информация »
 • Професионална Гимназия по Електротехника и Автоматика - София

  • 700 ученици

  Повече информация »
 • Професионална Гимназия по Химични и Хранителни Технологии “Проф. Д-р Асен Златаров”, гр. Димитровград

  • 320 ученици • Първото по рода си средно химическо учебно заведение в България

  Повече информация »
 • Професионална Гимназия по Химични и Микробиологични Технологии "Професор Пенчо Райков" , гр. София

  • 180 ученици • Специалности: Технология на фармацевтичното, парфюмерийното и козметичното производство;

  Повече информация »
 • Професионална Гимназия по Химични Технологии “Акад. Н.Д. Зелинский”, гр. Бургас

  • 600 ученици • Специалности: Химични технологии, Технологичен и микробиологичен контрол, Екология и опазване на околната среда, Автоматизация на производството и др.

  Повече информация »
 • Минно-Геоложки Университет “Св. Иван Рилски

  • 5 000 студенти • Чуждестранни студенти от близо 40 държави

  Повече информация »
 • Софийски Университет “Св. Климент Охридски

  • 25 000 студенти • Специалности: Компютърна химия, Екохимия, Инженерна химия и съвременни материали

  Повече информация »