Разширено търсене

Електротехника и електроника

Човешки ресурси

България предлага квалифицирана работна ръка, добре обучена за нуждите на сектора

 • Поради традициите в сектора българските инженери са висококвалифицирани за нуждите на  производството в електротехниката и електрониката
 • Има опитни работници по сглобяването на много достъпна цена на труда
 • Много добро общо съотношение качество/цена на работната сила
 • В България има пет технически университета, обучаващи специалисти в сектора

 

Завършват средно 30 000 специалисти в основните специалности, свързани с електроинженерството и електронното производство

 • България има  много добра система от университети с традиции в сектора на електротехниката и електрониката
 • В момента по основните специалности, свързани със сектора на електротехниката и електрониката, следват около 9 000 студенти в техническите университети
 • Около 20 000 студенти завършват други специалности в техническите университети и също търсят работа в този сектор
 • Много български студенти следват в университети в Европа, САЩ и други страни. Това може да се вземе предвид от компаниите в сектора при евентуално набиране на работна ръка

 

Около 80 000 български студенти в чужбина, много от тях в специалности по електротехника и електроника


Според Дойче Веле българите представляват втората по големина студентска общност в Германия, след китайците.

 

България има мрежа от висши технически училища, подготвяща специалисти в сектора на електротехника и електроника

 • Повече от 90 професионални училища в цялата страна обучават млади хора в областта на този сектор
 • Професионалните висши училища са установили традиции в българската образователна система
 • Висшите училища по електротехника и електроника са сред най-търсените сред институциите за средно образование в страната
 • Повече от 150 000 студенти са завършили висшите училища и много от тях могат да бъдат наети в сектора
 • Технически Университет- София

  • 14 000 студенти • Катедри по автоматика, електроника и електротехника, машиностроене, инженерство и др

  Повече информация »
 • Технически Университет- Варна

  • 8 000 студенти (над 500 чуждестранни) • Специалност Химическо машиностроене

  Повече информация »
 • Софийски Университет “Св. Климент Охридски

  • 25 000 студенти • Специалности: Компютърна химия, Екохимия, Инженерна химия и съвременни материали

  Повече информация »