Разширено търсене

Храни и земеделие

Човешки ресурси

Разходите за заплати в отрасъла и въобще в България са изключително конкурентни

 • Страната предлага достатъчно работна ръка за селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост
 • Обучени инженери, техници и биотехнолози с добри умения срещу приемливо заплащане
 • Много добро съотношение качество на труда/разходи за работната сила
 • Нивата на заплатите не само за отрасъла, но и за цялата икономика в страната са сред най конкурентните в ЕС
 • Нивото на заплатите в селското стопанство е сред най-ниските в страната. Средната месечна заплата е около 439 лева
 • Средната месечна заплата в сектора производство на хранителни продукти е около 540 лева
 • Средната месечна заплата в сектора производство на напитки е около 830 лева

 

Трудова заетост в районите на България

 

Северозападен район на България

 • Заети лица в отрасъла: 7 202
 • 3.5% от всички заети лица в района
 • 9.9% от заетите лица в отрасъла
 • Брой фирми: 483 (11.0%)

Югозападен район на България

 • Заети лица в отрасъла: 23 724
 • 2.3 % от всички заети лица в района
 • 29.5% от заетите лица в отрасъла
 • Брой фирми: 1 091 (24.0%)

Северен централен район на България

 • Заети лица в отрасъла: 11 383
 • 4.4% от всички заети лица в района
 • 14.1% от заетите лица в отрасъла
 • Брой фирми: 589 (13.0%)

Южен централен район на България

 • Заети лица в отрасъла: 16 649
 • 3.8 % от всички заети лица в района
 • 20.7% от заетите лица в отрасъла
 • Брой фирми: 969 (22.0%)

Североизточен район на България

 • Заети лица в отрасъла: 10 229
 • 3.3% от всички заети лица в района
 • 12.7% от заетите лица в отрасъла
 • Брой фирми: 549 (12.0%)

Югоизточен район на България

 • Заети лица в отрасъла: 11 360
 • 3.4% от всички заети лица в района
 • 14.1% от заетите лица в отрасъла
 • Брой фирми: 695 (15.9%)
 • ВУ Земеделски колеж Пловдив

  • 6 000 студенти • Предмети по агротехнологии (земеделие), технологии по градинарство и производство на вино, икономика на туризма, алтернативен туризъм, аграрна икономика

  Повече информация »
 • Университет по хранителни технологии-Пловдив

  • 2 000 студенти • Факултети по технология, техника, икономика, езиково обучение, физическо възпитание и спорт

  Повече информация »
 • Лесотехнически университет - София

  • 2 900 студенти • Факултети по аграрни науки и ветеринарна медицина

  Повече информация »
 • Аграрен университет – Пловдив

  • 2 700 студенти • Факултети по агрономство, лозарство и градинарство, защита и агроекология, икономика и езици

  Повече информация »