Разширено търсене

Машиностроене

Човешки ресурси

« Обратно

Университет “Проф. Д-р Асен Златаров” – Бургас

  • 4 800 студенти
  • Специалности: Органични химични технологии, Неорганични химични технологии, Химично инженерство и др.
  • "Лукойл Нефтохим Бургас" осигурява стипендии на изявени студенти с висок успех
  • Установени активни връзки с институти и университети от Англия, Франция, Германия, Русия и др.