Разширено търсене

Машиностроене

Човешки ресурси

« Обратно

Русенски Университет “Ангел Кънчев”

  • 8 000 студенти
  • Специална партньорска програма с Университет Корнел
  • Специалности: Химични технологии, Биотехнологии и Екология и Техника за опазване на околната среда
  • Сред избраните от Европейската TEMPUS комисия 18 университета от Централа Европа, постигнали най-добри резултати в преустройството на висшето образование