Разширено търсене

Химическа промишленост

Човешки ресурси

« Обратно

Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”

  • 13 000 студенти
  • Факултети по Химия, Биология, Физика, Математика и Информатика Самостоятелно R&D звено в областта на: Микробиология и биотехнологии, Изследвания върху оползотворяване на природни суровини, Опазване на околната среда, Синтез на нови органични и неорганични вещества и др.