Разширено търсене

Химическа промишленост

Човешки ресурси

« Обратно

Професионална Гимназия по Химични Технологии “Акад. Н.Д. Зелинский”, гр. Бургас

  • 600 ученици
  • Специалности: Химични технологии, Технологичен и микробиологичен контрол,  Екология и опазване на околната среда, Автоматизация на производството и др.
  • 12 лаборатории, оборудване с 10 полупромишлени инсталации, 5 работилници
  • Между "Лукойл-Нефтохим-Бургас" и гимназията от 2001г. има сключен договор за съвместна работа и завършилите имат възможност да започнат работа в дружеството