Разширено търсене

Балнеология

Човешки ресурси

« Обратно

Медицински университет – гр.София

  • Медицински факултет
  • Факултет по дентална медицина
  • Факултет по обществено здраве
  • Фармацевтичен факултет
  • Обучават се около 4 000 студенти, от които 800 са чуждестранните от 51 страни
  • Около 2 000 са преподавателите и научни сътрудници и 2 300 специализанти