Разширено търсене

Храни и земеделие

Човешки ресурси

« Обратно

Аграрен университет – Пловдив

  • 2 700 студенти
  • Факултети по агрономство, лозарство и градинарство, защита и агроекология, икономика и езици
  • Катедри по земеделие и билкология, животновъдство, посевни науки, растителна генетика и развъждане, ботаника и агрометеорология, агрохимия и почвознание, физиология на растенията и биохимия, овощарство, земеделска механизация, мелиорация и геодезия, фитопатология и други