Разширено търсене

Здравеопазване и медицински туризъм

Човешки ресурси

« Обратно

Медицински Университет - Плевен

  • Факултет по медицина
  • Факултет по обществено здраве
  • Факултет по здравни грижи
  • Медицински колеж: Специалности: медицинска рехабилитация и ерготерапия, общественото здраве и здравен мениджмънт, медицинска сестра, акушерка, медицински и рентгенов лаборант и др.
  • Обучават се около 800 студенти
  • Около 4 100 български и 600 чуждестранни студенти от 29 страни са получили образованието си в МУ Плевен