Разширено търсене

Здравеопазване и медицински туризъм

Човешки ресурси

« Обратно

Тракийски университет – Стара Загора

  • Медицински факултет с Университетска болница:
  • Специалности: медицина, социални дейности, управление на здравните грижи, акушерка, медицинска сестра
  • Медицински колеж: Специалности: рехабилитатор; медицински лаборант
  • Обучават се около 6 000 студенти, в това число 300 чуждестранни
  • По данни на Националния Статистически Институт за 2010 година в сектор “Здравеопазване” са завършили общо 3 304 студенти, а в Социални дейности - 779
  • Всяка година се дипломират около 800 студенти по медицина, 460 медицински сестри, 200 кинезитерапевти, 70 акушерки, 200 фармацевти, 60 дентални лекари от всички Университети и 12-те медицински колежи в цялата страна
  • Специалности като медицина, медицинска рехабилитация и ерготерапия, кинезиолог, кинезитерапевт, ерготерапевт, медицинска сестра и акушерка и др. се обучават и в Софийския Университет, Югозападния Университет Благоевград, Русенския Университет, Националната Спортна Академия и във всички медицински колежи