Разширено търсене

Логистика

Човешки ресурси

« Обратно

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” /София/

  • Около 1 000 следващи в свързани с транспорта дисциплини
  • Международно коопериране с над 50 световни университета, включително Vienna University of Technology, Technical University of Dresden, University of Bridgepor и т.н.
  • Модерни сгради и оборудване