Разширено търсене

Информационни технологии

Човешки ресурси

« Обратно

VMware

Основана: 2007

Служители: 300

Дейности: Cloud and Infrastructure, Management, Automation and Availability

  • Стъпила на българския пазар през 2007г. чрез придобиването на аутсорсинг компанията Sciant
  • Най-големият глобален център за развитие на компанията в региона на Европа, Средния изток и Африка и 3-тия най-голям център за научноизследователска и развойна дейност на VMware в световен мащаб
  • Признат за най-зрял център извън Паоло Алто и един от най-успешните VMware центрове за научноизследователска и развойна дейност в целия свят
  • Продукти, разработвани от екипа в България са: vSphere Client, VC Orchestrator, PowerCLI. Екипът има значителен принос към: vCloud Director, Виртуален център, Site Recovery Manager, vCOPs