Разширено търсене

Електротехника и електроника

Човешки ресурси

« Обратно

FESTO

Основана: 1993г.

Местоположение: гр. София, гр. Смолян

Служители: 440

Дейност: производство на магнитни сензори и уреди за автоматизация

  • 100% притежание на германската фирма Festo AG & Co.KG
  • От 1997г. Festo България специализират в производството на сензори и уреди за сензори
  • Приходите за 2011г.са €440 млн.

Основни продукти, произвеждани в България:

  • Производство на флуидни и магнитни сензори с различни приложения в автомобилостроенето, машиностроенето и други клонове на промишлеността
  • Кабелни приложения за сензори и клапани

Съществуват планове за увеличаване на капацитета на производството на сензори и индустриална автоматизация в България. През 2012г. се планира да се изградят нови производствени мощности на обща площ от 7 600 кв.м.