Разширено търсене

Аутсорсинг на бизнес процеси

Успешни примери

« Обратно

Sofica Group

Основана: 2004г.

Служители: 650

Дейности: Връзки с клиентите, Услуги в сферата на ЧР, IT дейности

Езици: 15

 

Най-големият български аутсорсинг доставчик.

През 2008г. компанията се разшири чрез придобиване на собствеността върху BTC Contact– първият международен аутсорсинг център в България. Член на ISO/PC 259 и ISO 37500.

57% растеж в годишните приходи от продажби за първото полугодие на 2011г.

Участва в работата по първия стандарт за аутсорсинг бизнес: ISO 37500: Ръководство за аутсорсинг.

 

Клиенти: Hewlett Packard, Oracle, Coca-Cola, Stream Global Services, Microsoft, Telecom Austria Group

Услуги: Услуги на кол центъра – Уникална система от комуникационни канали, включваща социалните медии, Услуги по аутсорсинг на персонал – от подбор и лизинг на персонал до управление на временно зает персонал, Услуги по IT аутсорсинг– CaaS

 

През последните 3-4 години компанията се фокусира върху изграждане на експертиза в секторите IT, телекомуникации и финанси, където осигурява цялостни бизнес решения.

 

Работа по първия стандарт за аутсорсинг бизнес: ISO 37500: Ръководство за аутсорсинг

Sofica и AII Data Processing бяха домакини на първата среща на работния комитет през 2011г. Международният стандарт ще бъде ръководство за аутсорсинг на бизнес процеси, жизнен цикъл и описание на дефиниции, концепции и процеси, идентифицирани като добри практики. Стандартът ще отговори също и на изискванията за работната среда и сигурността на информацията, която е директно свързана с управление на риска. Освен България, в създаването на стандарта участват Дания, Финландия, Франция, Германия, Индия, Корея, Малайзия, Холандия, Испания и Великобритания. Австрия, Полша и Швеция са съблюдаващи страни.