Разширено търсене

Аутсорсинг на бизнес процеси

Успешни примери

Hewlett Packard България

През 2010г. България се превърна в един от шестте целеви логистични центъра, които осигуряват Back office support и аутсорсване на ИТ услуги
Повече информация »