Разширено търсене

Аутсорсинг на бизнес процеси

Успешни примери

Си Екс Джи ООД

Аутсорсване на бизнес процеси, Пълна администрация на Човешките ресурси, Обслужване на клиенти, Кредитен контрол и управление, Събиране и въвеждане на данни, Изчистване на данни, NPS и изследване на пазара
Повече информация »

Proxiad Bulgaria

Proxiad Bulgaria was founded in 2004 as the Bulgarian subsidiary of the Proxiad Group
Повече информация »

Sutherland Global Services

Единствената компания, която осигурява обслужване на клиентите в Европа за една от най-големите компании за телекомуникации
Повече информация »

Sofica Group

Най-големият български аутсорсинг доставчик.
Повече информация »

Sitel

Българският офис получи награда за най-добре опериращ офис на компанията в Европа (наградата „Mean More“, присъдена по отношение на съотношението качество/цена, добавена стойност, удовлетвореност на служителите, дълбочина на предлаганите услуги).
Повече информация »

TELUS International Europe

TELUS International Europe is a premium multilingual contact center, BPO (business process outsourcing) and ITO (information technology outsourcing) provider, delivering high quality services since 2004
Повече информация »