Разширено търсене

Химическа промишленост

Успешни примери

« Обратно

Солвей Соди

Основана: 1997г.

Град: гр.Девня

Служители: 700

Продукти: калцинирана сода и сода бикарбонат

 

През 2000г. приватизира доставчиците на суровини за содовото производство – предприятия за добив на сол и варовик и ТЕЦ “Девен”.

 

85% от продукцията на завода се изнася за Източна и Западна Европа, Русия, Средния Изток, Южна Америка, Азия и Африка.

 

Реализираните инвестиции за периода 1997-2011г. възлизат на €306 млн. (€150 млн. за последните три години).

 

Калцинираната сода е основна суровина за стъкларската, металургичната, хартиената, химическата и кожарската промишлености и при производството на перилни препарати. Суровините и ресурсите, разположени в близост, функциониращите вече мощности и удобни транспортни коридори (пристанище Варна-Запад) са основните причини “Солвей” да стартира бизнес в България.

 

Като част от инвестициите в нови производствени мощности през 2010  в ТЕЦ “Девен” е открит единствен по рода си в Европа котел на циркулиращ кипящ слой, на стойност €75 млн. Инсталацията е в съответствие с последните европейски норми за CO2 и други емисии. Тя е и най-голямата централа за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия на Балканите.

 

През 2006 “Солвей Соди” сертифицира интегрирана система за управление в съответствие с ISO регулациите за качество и околна среда и OHSAS за здраве и безопасност. Компанията е отличена с редица награди за корпоративна социална отговорност в България.

 

Поддържа връзки с университети, като предлага посещения и стажантски програми за студенти от различни специалности.

 

Група “Солвей” е първият и основен технологичен партньор на Solar Impulse – самолетът с нулев разход на гориво. Прототипът беше изложен за първи път в България по време на Деня на химията в “Солвей Соди”, Девня, на 1.10.2011г.